تبلیغات
آسو پرس asoperes - تغییر خودروی پورشه علی دایی/عکس
آسوپرس:علی دایی سرمربی پرسپولیس در تمرین دو روز قبل با یک مازاراتی وارد محل تمرین شد.آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی